Adına bu cami-i şerif inşa edilen Muhterem Ömer Öztürk, 13 Ağustos 1946 tarihinde Adana’da doğdu. Babası Hacı Mehmed Öztürk, annesi Hacı Hâtun Öztürk Hanımefendidir. Neseb-i mânevîleri, Kutbu’lAktâb Hz. MahmudSâmi Ramazanoğlu el-Hâlidî en-Nakşibendî (k.s.) yoluyla Seyyidinâ Ebubekir radıyallâhuanhe ulaşır.

Başta mürşidi Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere Osmanlı bakıyyesi pek çok âlimden istifade ederek yetişen Muhterem Ömer Öztürk, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiş bir süre de orada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
1971 yılında Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı vazifesini üstlenerek Türkiye’nin en büyük İslâmî gençlik hareketinin doğmasına; zor ve karanlık dönemlerden geçen memleketimizde İslam’ın yeniden neşv ü nemâ bulmasına vesile olmuşlardır.

Bir devre damgasını vuran Milli Türk Talebe Birliği’nde, Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve takip eden yıllarda; ehemmiyeti günümüzde daha iyi anlaşılan, Ehl-i Sünnet itikadına sahip Müslüman Gençlik yetiştirmeye vesile olmuşlardır.

Kurdukları vakıf, yurt gibi müesseselerle gençliğin yetişmesine yönelik faaliyetleri günümüze kadar sürerken, bir taraftan da Ehl-i Sünnet akaidinin güçlenmesi, Sünnet-i Seniyye’ninihyâsı ve Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in istifadesi için basın ve yayın yoluyla memleketimize hizmet etmişlerdir.

Üstadları Hz. Mahmud Sami (k.s.)’un, hakkında müteaddit defalar; “En Emin İhvanımdır, İhvana Kılavuzdur, Ma’nenVazifeledir” buyurduğu ve vasiyetlerini dahi bizzat kendilerine yaptığı Muhterem Ömer Öztürk, hâlen mücâvir bulundukları Medine-i Münevvere’de “Bab-ı Sıddık’inHâdimi” olarak ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e yol göstermeye ve hizmete devam etmektedir.

Allah Teala, cümlemizi Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in nurlu yolunda gidenlere dahil etsin. Bu câmi-i şerif, Ömer Muhammed ÖZTÜRK adına Abdurrahim BAŞAK tarafından; Abdullah ÖZMEN, Ahmed ÖZTÜRK, Mutez ARAR ve kardeşleri,  Faruk SINAYİŞ, Ömer SINAYİŞ, Yusuf AKKAYA ile Üsküdür Belediye Başkanlarımız Mustafa KARA (2009-2014) ve Hilmi TÜRKMEN (2014-…)’in katkılarıyla yaptırılmıştır.