Müslim Mesacid, 288
26th Şubat 2017

“Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır.”

Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117
26th Şubat 2017

“Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar."

Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625
26th Şubat 2017

“Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur."

Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4
26th Şubat 2017

"Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar."

İletişim