service

Camii Şerifin Tarihçesi

Dernek başkanı Abdurrahim Başak anlatıyor...

Devamı
service

Kitâbe

Camiye ismi verilen Muhterem Ömer Öztürk Hakkında bilgi...

Devamı
service

Konum

Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı, Atabek Caddesi, no:2 Çengelköy / Üsküdar / İSTANBUL

Devamı


Camii Şerifin Tarihçesi

Bu camii şerife ismini verdiğimiz Muhterem büyüğümüz Ömer Öztürk ömrünü Hâkk yolunda, Sünneti Seniyye çizgisinde, Ümmeti Muhammed’în (s.a.v.) hizmetinde geçirmiştir. Üzerimizdeki haklarını ödemek mümkün değildir. Allah kendilerinden razı olsun.

Zat-ı âlilerini tanıyıp da camilere olan ilgisini ve sevgisini bilmeyen yoktur. Çevresindekileri cami inşa etmeye her zaman teşvik etmişler, cemaatle namaz kılarak camileri doldurmayı da ihmal etmemeyi öğütlemişlerdir. Birçok caminin yapılmasına, tamamlanmasına, ihya edilmesine vesile olmuşlar, çok sayıda camiye katkıda bulunmuşlardır. Uzun yıllar yanlarında bulunma şerefine nail olan biri olarak, araba ile bir yerden geçerken herhangi bir cami inşaatı görseler hemen ilgilendiklerine, imkânları ölçüsünde yardım ettiklerine ve tamamlanmasını takip ettiklerine şahit oldum. Bu cami sevgisi bizleri derinden etkilemiştir.

Yine sohbetlerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nereye teşrif ederlerse ilk işlerinin mescid inşa’ etmek olduğunu belirtmişler, nitekim Mekke’den Medine’ye hicret ederken ilk olarak Kuba mescidinin, Medine-i Münevvere’de de ilk olarak Mescidi Nebevi’nin inşa edildiğini anlatmışlardır. Camilerin İslam’ın şiarı olduğunu ve Müslümanların birlik ve beraberliğinin te’sisi için camilerin önemini hep vurgulamışlardır.

2008 senesinde Pendik’te, üstadları Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s)’un ismini taşıyan bir cami yaptırarak müslümanların hizmetine sunmuşlar ve bize bu konuda da örnek olmuşlardır.

Biz de sevenleri olarak muhterem büyüğümüz Ömer Öztürk adına bir camii yaptırmak düşüncesiyle 2011 Kasım ayında temelini attığımız bu camii şerifi 2017 yılı mart ayında tamamlamaya Cenâb-ı Hakk’ın inâyetiyle muvaffak olduk. Hakk Teâlâ hazretleri İndi ilahisinde kabûl buyursun. Kıyamete kadar bu camii şerifi, Ümmeti Muhammed’in (s.a.v.) istifadesinde eylesin.Bu camii şerife küçük büyük katkısı olan herkesten Allah razı olsun.

Cenab-ı Hakk muhterem büyüğümüz Ömer Öztürk’e sağlık afiyet içerisinde uzun ömürler nasip etsin. Kadr ü kıymetlerini hâl-i hayatlarında bilmeyi nasîb etsin. Amin.

Bozahmetağaoğulları Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Adına, Abdurrahim Başak

Kitâbe

Adına bu cami-i şerif inşa edilen Muhterem Ömer Öztürk, 13 Ağustos 1946 tarihinde Adana’da doğdu. Babası Hacı Mehmed Öztürk, annesi Hacı Hâtun Öztürk Hanımefendidir. Neseb-i mânevîleri, Kutbu’lAktâb Hz. MahmudSâmi Ramazanoğlu el-Hâlidî en-Nakşibendî (k.s.) yoluyla Seyyidinâ Ebubekir radıyallâhuanhe ulaşır.

Başta mürşidi Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere Osmanlı bakıyyesi pek çok âlimden istifade ederek yetişen Muhterem Ömer Öztürk, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirmiş bir süre de orada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
1971 yılında Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı vazifesini üstlenerek Türkiye’nin en büyük İslâmî gençlik hareketinin doğmasına; zor ve karanlık dönemlerden geçen memleketimizde İslam’ın yeniden neşv ü nemâ bulmasına vesile olmuşlardır.

Bir devre damgasını vuran Milli Türk Talebe Birliği’nde, Genel Başkanlık yaptığı dönemde ve takip eden yıllarda; ehemmiyeti günümüzde daha iyi anlaşılan, Ehl-i Sünnet itikadına sahip Müslüman Gençlik yetiştirmeye vesile olmuşlardır.

Kurdukları vakıf, yurt gibi müesseselerle gençliğin yetişmesine yönelik faaliyetleri günümüze kadar sürerken, bir taraftan da Ehl-i Sünnet akaidinin güçlenmesi, Sünnet-i Seniyye’ninihyâsı ve Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’in istifadesi için basın ve yayın yoluyla memleketimize hizmet etmişlerdir.

Üstadları Hz. Mahmud Sami (k.s.)’un, hakkında müteaddit defalar; “En Emin İhvanımdır, İhvana Kılavuzdur, Ma’nenVazifeledir” buyurduğu ve vasiyetlerini dahi bizzat kendilerine yaptığı Muhterem Ömer Öztürk, hâlen mücâvir bulundukları Medine-i Münevvere’de “Bab-ı Sıddık’inHâdimi” olarak ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e yol göstermeye ve hizmete devam etmektedir.

Allah Teala, cümlemizi Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in nurlu yolunda gidenlere dahil etsin. Bu câmi-i şerif, Ömer Muhammed ÖZTÜRK adına Abdurrahim BAŞAK tarafından; Abdullah ÖZMEN, Ahmed ÖZTÜRK, Mutez ARAR ve kardeşleri,  Faruk SINAYİŞ, Ömer SINAYİŞ, Yusuf AKKAYA ile Üsküdür Belediye Başkanlarımız Mustafa KARA (2009-2014) ve Hilmi TÜRKMEN (2014-…)’in katkılarıyla yaptırılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.omerozturk.org

Konum

Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı, Atabek Caddesi, no:2
Çengelköy / Üsküdar / İSTANBUL